Οικόπεδα προς Πώληση


Βρέθηκαν 636 Αποτελέσματα  

2.500.000 €
585m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1682689

450.000 €
2091,47m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1612424

490.000 €
920m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1011569

360.000 €
190m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1521955

400.000 €
450m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1104230

1.600.000 €
970m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1521936

2.300.000 €
1020m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1011597

690.000 €
370m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1677586

130.000 €
600m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1532811

2.500.000 €
13000m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1205029

195.000 €
4020m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1426094

170.000 €
4990m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1674478

Loading...